Z kosmetyką za pan brat

Trwa kolejne szkolenie z zakresu podstaw kosmetyki. Uczestniczy w nim 6 osób. Szkolenie dostosowane do potrzeb Uczestników projektu. Poza tym ww. szkolenie odpowiada bieżącym potrzebom rynku pracy. Życzymy powodzenia!

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020