Staże zawodowe w projekcie

W projekcie: Od doświadczenia do zatrudnienia – Twój plan kariery, trwają staże zawodowe. Uczestnicy odbywają staże zawodowe na różnych stanowiskach pracy, m.in jako sekretarka, robotnik konserwacji terenów zieleni, szwaczka maszynowa.

Przez staż należy rozumieć formę aktywizacji zawodowej, która polega na zapoznaniu osoby, która nie posiada doświadczenia zawodowego z obowiązkami, jakie należy wykonywać na danym stanowisku pracy. Życzymy powodzenia i sukcesów!

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.