Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy

Określono kolejne, indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy w projekcie Od doświadczenia do zatrudnienia – twój plan kariery, które odbędzie się już jutro. Więcej informacji uzyskasz: tel. 886 468 299, mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego