Lista osób zakwalifikowanych do udziału projekcie

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie: NIE DLA WYKLUCZENIA-TAK DLA INTEGRACJI:

Lp. Nr formularza Ogólne kryteria udziału – liczba punktów Priorytetowe kryteria udziału – liczba punktów Suma punktów Osoba z niepełnosprawnością (stopień/rodzaj niepełnospr.)
1 19/NDW/2018 3 30 33 Nie
2 20/NDW/2018 3 30 33 Nie
3 21/NDW/2018 3 20 23 Nie
4 22/NDW/2018 3 20 23 Nie
5 23/NDW/2018 3 20 23 Nie
6 24/NDW/2018 3 40 43 Nie
7 25/NDW/2018 3 30 33 Nie
8 26/NDW/2018 3 30 33 Nie
9 27/NDW/2018 3 20 23 Nie
10 28/NDW/2018 3 40 43 Nie
11 29/NDW/2018 3 30 33 Nie
12 30/NDW/2018 3 40 43 Nie
13 31/NDW/2018 3 40 43 Nie

W.w lista została zanonimizowana na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.