Zakończyliśmy realizację projektu

Z dniem 31.07.2018 roku dobiegła końca realizacja projektu: Od doświadczenia do zatrudnienia – twój plan kariery. Celem głównym projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia dla osób pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia zamieszkujących obszar subregionu olsztyńskiego w woj. warmińsko-mazurskim poprzez objęcie ich kompleksowym programem aktywizacji zawodowej, obejmującym formy wsparcia, których potrzeba zastosowania została zidentyfikowana jako konieczna dla poprawy ich sytuacji na rynku pracy lub podjęcia zatrudnienia w okresie realizacji niniejszego projektu. Cel został osiągnięty poprzez objęcie uczestnika projektu obligatoryjnie instrumentami aktywizacji:
1. identyfikacją potrzeb oraz opracowaniem/aktualizacją IPD,w ramach indywidualnego poradnictwa zawodowego,
2. wsparciem psychologiczno-doradczym,
3. warsztatami aktywnego poszukiwania pracy i kompetencji kluczowych,
4.pośrednictwem pracy,
5. stażem zawodowym.

Projekt realizowany był od 01.09.2017 roku do 31.07.2018 roku. W projekcie wzięło udział 39 osób.

Wszystkim Uczestnikom projektu, życzy samych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym! Trzymamy kciuki!!

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego