Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych -zapraszamy!

Poszukujesz bezpłatnych kursów językowych lub komputerowych? Zapraszamy do udziału w naszym projekcie. Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych. Celem niniejszego projektu jest wzrost kompetencji kluczowych w zakresie ICT i języków obcych wśród osób w wieku 25-64 lat zamieszkujących w woj. lubuskim, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w zakresie języków obcych i ICT, uwzględniających popytowy system dystrybucji, w terminie do 31.12.2020 roku.

Dodatkowe punkty podczas rekrutacji otrzymują osoby: pozostające bez zatrudniania, w wieku 50+, z wykształceniem nie wyższym niż średnie, zamieszkujące tereny wiejskie oraz osoby z niepełnosprawnością. Udział w kursach dedykujemy zarówno osobom bezrobotnym, uczącym się jak i pracującym W ramach projektu oferujemy:

1. Bezpłatne kursy:

  • Kurs języka angielskiego, niemieckiego  i francuskiego (moduł 120 h),
  • Kurs komputerowy  (moduł 90 h)

2. Materiały szkoleniowe i edukacyjne oraz certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje.

Potrzebujesz więcej szczegółów – ZADZWOŃ – 886 468 299, lub NAPISZ – a.napierala@fundacjarozwoju.org

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w naszym projekcie! Nie zwlekaj!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020