Lista osób zakwalifikowanych do udziału projekcie

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie: Od doświadczenia do zatrudnienia – twój plan kariery.

Lp. Nr formularza Ogólne  i priorytetowe kryteria udziału – liczba punktów Test motywacyjny- liczba punktów Suma punktów Osoba z niepełnosprawnością (stopień/rodzaj niepełnospr.)
1 1/2018 34 23 57
2 2/2018 19 24 43
3 3/2018 39 23 62 Tak

 

4 4/2018 39 30 69 Tak

 

5 5/2018 49 23 73 Tak
6 6/2018 34 24 58
7 7/2018 24 26 50

Lista została zanonimizowana na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci.

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego