Hmmm… język francuski – dlaczego by nie!

Dla kogo projekt?

Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych to projekt który przyczyni się do wzrostu kompetencji kluczowych w zakresie w zakresie ICT i języków obcych wśród osób w wieku 25-64 lat zamieszkujących w woj. lubuskim, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w zakresie języków obcych i ICT, uwzględniających popytowy system dystrybucji, w terminie do 31.12.2020 roku.

Dla kogo dodatkowe punkty podczas rekrutacji?

Dodatkowe punkty otrzymują osoby: pozostające bez zatrudniania, w wieku 50+, z wykształceniem nie wyższym niż średnie, zamieszkujące tereny wiejskie oraz osoby z niepełnosprawnością. Udział w kursach dedykujemy zarówno osobom bezrobotnym, uczącym się jak i pracującym.

Język francuski?

Nauka języka francuskiego dostosowana jest na poziomu umiejętności uczestnika projektu! Moduł kursu 120 godzinny, który prowadzi do nabycia pełnego poziomu kompetencji językowych – poziom A (A2) i/lub poziom wyższy B/C jeśli zbierze się odpowiednia grupa (tj. wg potrzeb uczestników projektu). W obszarze kursu językowego zapewniono weryfikację nabytej wiedzy i uzyskanie przez uczestników projektu certyfikatu potwierdzającego zdobycie kompetencji językowych zgodnych z ESOKJ, m.in. TELC/TOEIC/BULATS/LCCI w zależności od potrzeb i zapotrzebowania uczestników projektu oraz poziomu znajomości danego języka.

Każdy uczestnik projektu otrzymuje materiały szkoleniowe i edukacyjne oraz certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje.

W ramach kursów językowych oferujemy również naukę języka niemieckiego lub angielskiego. Ponadto w ofercie projektu organizujemy kurs komputerowy o module 90 godzinnym (poziom A-B), prowadzący do uzyskania certyfikatu potwierdzającego kompetencje cyfrowe zgodnych z DIGCOMP. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w naszym projekcie! ZADZWOŃ – 886 468 299 lub NAPISZ – a.napierala@fundacjarozwoju.org.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020