Podnieś swoje kompetencje w zakresie ICT i języków obcych

Jeśli jesteś osobą zamieszkującą teren województwa lubuskiego, w tym na obszary wiejskie, jesteś w wieku 25-64 lat, w tym w szczególności 50+ oraz dysponujesz wykształceniem nie wyższym niż średnim – zachęcamy do udziału w projekcie: Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych.  Zapraszamy zarówno osoby bezrobotne, jak i osoby pracujące.

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych w zakresie ICT i języków obcych wśród osób w wieku 25-64 lat zamieszkujących w woj. lubuskim, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w zakresie języków obcych i ICT, uwzględniających popytowy system dystrybucji, w terminie do 31.12.2020 roku.

Oferujemy bezpłatne kursy:

  • Kurs języka angielskiego, niemieckiego  i francuskiego (moduł 120 h),
  • Kurs komputerowy  (moduł 90 h)

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe i edukacyjne, certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje.

Moduł kursu 120 godzinny, który prowadzi do nabycia pełnego poziomu kompetencji językowych – poziom A (A2) i/lub poziom wyższy B/C jeśli zbierze się odpowiednia grupa (tj. wg potrzeb uczestników projektu). W obszarze kursu językowego zapewniono weryfikację nabytej wiedzy i uzyskanie przez uczestników projektu certyfikatu potwierdzającego zdobycie kompetencji językowych zgodnych z ESOKJ, m.in. TELC/TOEIC/BULATS/LCCI w zależności od potrzeb i zapotrzebowania uczestników projektu oraz poziomu znajomości danego języka. Organizowany kurs komputerowy o module 90 godzinnym (poziom A-B), prowadzący do uzyskania certyfikatu potwierdzającego kompetencje cyfrowe zgodnych z DIGCOMP.

Więcej szczegółów uzyskasz: 886 468 299, mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020