Bezpłatne kursy w woj. lubuskim

Zapraszamy do udziału w projekcie: Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych, osoby zamieszkałe na obszarach terenu województwa lubuskiego, w tym teren wiejski. Ponadto osoby w wieku 25-64 lat, w tym w szczególności osoby 50+ oraz osoby o nie wyższym niż średnim wykształceniu.

Do projektu zapraszamy zarówno osoby bezrobotne, jak i osoby pracujące.

W ramach projektu oferujemy:

1. Bezpłatne kursy:

  • Kurs języka angielskiego, niemieckiego  i francuskiego (moduł 120 h),
  • Kurs komputerowy  (moduł 90 h)

2. Materiały szkoleniowe i edukacyjne, jak również certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje.

Więcej szczegółów uzyskasz: 886 468 299, mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020