Jesteś osobą zamieszkującą teren województwa lubuskiego? Zapraszamy na udziału w projekcie!

Jesteś osobą zamieszkującą teren województwa lubuskiego, w tym na obszary wiejskie, jesteś w wieku 25-64 lat, a w szczególności 50+ oraz dysponujesz wykształceniem nie wyższym niż średnim – zapraszamy do udziału w projekcie: Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych.  W projekcie mogą wziąć udział zarówno osoby bezrobotne, jak i osoby pracujące. W ramach ww. projektu oferujemy bezpłatne kursy w zakresie języka angielskiego, niemieckiego  i francuskiego (moduł 120 h) oraz kursy w zakresie kompetencji kluczowych ICT (moduł 90 h). Każdy Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe i edukacyjne, jak również certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje.

Celem naszego projektu jest wzrost kompetencji kluczowych w zakresie ICT i języków obcych wśród osób w wieku 25-64 lat zamieszkujących w woj. lubuskim, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w zakresie języków obcych i ICT, uwzględniających popytowy system dystrybucji, w terminie do 31.12.2020 roku.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji zadzwoń i/lub napisz: 886 468 299, mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020