Bezpłatne szkolenia języków obcych oraz komputerowe

Projekt: Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych skierowany jest  do 300 osób (180K,120M)  chcących podnieść swoje umiejętności, wiedzę  i kompetencje w zakresie języków obcych  i ICT.

Obszarem realizacji projektu jest województwo lubuskie (w przypadku osób fizycznych, te które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. lubuskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Projekt dedykowany jest osobom  w wieku 25-64 lat zgłaszającym z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

W ramach projektu realizowane będą bezpłatne szkolenia:

  • Kurs języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego (moduł 120 h),
  • Kurs komputerowy (moduł 90 h).

Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe i edukacyjne, certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje.

Głównym celem  projektu jest wzrost kompetencji kluczowych w zakresie ICT i języków obcych wśród osób w wieku 25-64 lat zamieszkujących w woj. lubuskim, szczególnie obszary wiejskie, osoby 50+ oraz osoby o nie wyższym niż średnim wykształceniu(ISCED 3).

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020