Już dziś przystąp do projektu i podnieś swoje kompetencje

Trwa rekrutacja do projektu „Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych”, w ramach którego organizujemy szkolenia komputerowe oraz językowe dla osób zamieszkujących tereny województwa lubuskiego. Podczas kurs komputerowego  (moduł 90 h ) oraz kurs języka angielskiego, niemieckiego  i francuskiego (moduł 120 h),nasi uczestnicy maja możliwość podnieść swoje umiejętności, wiedzę  i kompetencje w zakresie języków obcych  i ICT. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe i edukacyjne, certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje.

Do udziału zapraszamy osoby:

  • w wieku 25 – 64 r.ż. (w wieku aktywności zawodowej),
  • osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem nie wyższym niż poziom 3 ISCED)
  • osoby zamieszkujące obszar wiejski

Dodatkowe punkty podczas rekrutacji otrzymują osoby: pozostające bez zatrudniania, w wieku 50+, z wykształceniem nie wyższym niż średnie, zamieszkujące tereny wiejskie oraz osoby z niepełnosprawnością. Udział w kursach dedykujemy zarówno osobom bezrobotnym, uczącym się jak i pracującym.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny! Poziom kursu zostanie dostosowany do Twoich potrzeb i umiejętności! Informacje uzyskasz pod nr tel. 886 468 299, lub za pośrednictwem mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org. Serdecznie zapraszamy.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020