Z nami języki angielski, niemiecki i francuski przestaną być Tobie obce!

Zdobądź z Fundacją Rozwoju Społeczno-Gospodarczego kompetencje językowe w zakresie języka angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego w projekcie Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe i edukacyjne, certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje. Obszarem realizacji projektu jest województwo lubuskie (w przypadku osób fizycznych, te które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. lubuskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Projekt dedykowany jest osobom  w wieku 25-64 lat zgłaszającym z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Dodatkowe punkty przy rekrutacji otrzymują osoby: pozostające bez zatrudnienia, w wieku 50+,  z wykształceniem  nie wyższym niż średnie, zamieszkujące tereny wiejskie oraz osoby z niepełnosprawnością. W ramach Lubuskiej Akademii Kompetencji Kluczowych realizowane są również szkolenia komputerowe dla osób spełniających powyższe kryteria. UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!

Poziom kursu zostanie dostosowany do Twoich potrzeb i umiejętności! Informacje uzyskasz pod nr tel. 886 468 299, lub za pośrednictwem mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020