Gratulacje dla Grabowa!

Uczestnicy z Grabowa zakończyli kurs z języka niemieckiego. W kursie udział brało 10 osób, każda z nich otrzymała zaświadczenie potwierdzające udział w kursie a osoby, które zdały egzamin otrzymają certyfikat potwierdzający umiejętności językowe. Wszystkim gratulujemy i życzymy sukcesów na ścieżce kariery.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020