Grabów już to wie! Teraz TY!

Jesteś swoją najlepszą inwestycją, a kursy w ramach projektu Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych pomogą Tobie podnieść Twoją wartość na rynku pracy. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

W ramach projektu oferujemy:

  • Kursy językowe (język angielski, niemiecki, francuski) – 120 h oraz kursy komputerowe – 90 h.
  • Materiały szkoleniowe.
  • Certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje.

Kto może wziąć udział w projekcie?

  • osoby zamieszkujące teren województwa lubuskiego,
  • w wieku 25-64 lat.

Dodatkowe punkty podczas rekrutacji otrzymują osoby: pozostające bez zatrudniania, w wieku 50+, z wykształceniem nie wyższym niż średnie, zamieszkujące tereny wiejskie oraz osoby z niepełnosprawnością. Udział w kursach dedykujemy zarówno osobom bezrobotnym, uczącym się jak i pracującym.

Szczegóły o projekcie i rekrutacji uzyskasz pod numerem tel. 886 468 299 i/lub mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020.