Lista osób zakwalifikowanych do udziału projekcie

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie: Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych

Lp. Numer formularza Płeć Ocena formularza Test motywacji
Kryterium Uczestnictwa Punkty dodatkowe
1 11/2018/FRSG K 2 30 20
2 12/2018/FRSG K 2 40 20
3 13/2018/FRSG K 2 30 20
4 14/2018/FRSG K 2 30 20
5 15/2018/FRSG K 2 40 20
6 16/2018//FRSG K 2 40 20
7 17/2018/FRSG K 2 50 20
8 18/2018/FRSG K 2 30 20
9 19/2018/FRSG K 2 30 20
10 20/2018/FRSG K 2 40 20
11 21/2018/FRSG M 2 30 20
12 22/2018/FRSG K 2 30 20

Lista została zanonimizowana na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020