Bezpłatne kursy językowe i komputerowe

Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego zaprasza do udziału w projekcie: Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych. Obszarem realizacji projektu objęte jest województwo lubuskie (w przypadku osób fizycznych, te które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. lubuskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Projekt przeznaczony jest dla osób w wieku 25-64 lat zgłaszającym z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Dodatkowe punkty podczas rekrutacji otrzymują osoby: pozostające bez zatrudniania, w wieku 50+, z wykształceniem nie wyższym niż średnie, zamieszkujące tereny wiejskie oraz osoby z niepełnosprawnością. Udział w kursach dedykujemy zarówno osobom bezrobotnym, uczącym się jak i pracującym. W ramach projektu oferujemy:
1. Kursy językowe (język angielski, niemiecki, francuski) – moduł 120 h, oraz kursy komputerowe – moduł 90 h.
2. Materiały szkoleniowe.
3. Certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny! Szczegóły o projekcie i rekrutacji uzyskasz pod numerem tel. 886 468 299 i/lub mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020