BEZPŁATNE KURSY JĘZYKOWE ORAZ KOMPUTEROWE!

Zapraszamy mieszkańców województwa lubuskiego w wieku 25 – 64 lat do udziału w projekcie Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych. W ramach projektu oferujemy kursy językowe (angielski, niemiecki, francuski – 120h) oraz kursy komputerowe (90h). Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe i edukacyjne, certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje.
Punkty dodatkowe na etapie rekrutacji otrzymują osoby: pozostające bez zatrudniania, w wieku 50+, z wykształceniem nie wyższym niż średnie, zamieszkujące tereny wiejskie oraz osoby z niepełnosprawnością. Udział w kursach dedykujemy zarówno osobom bezrobotnym, uczącym się jak i pracującym.

Szczegóły o projekcie i rekrutacji uzyskasz pod numerem tel. 886 468 299 i/lub mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020