Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych to klucz do nowych umiejętności!

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego zaprasza na kursy językowe w zakresie języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego oraz kurs komputerowy w projekcie Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!

W ramach projektu oferujemy:

  • Kursy językowe (język angielski, niemiecki, francuski) – 120 h oraz kursy komputerowe – 90 h.
  • Materiały szkoleniowe.
  • Certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje.

Kto może wziąć udział w projekcie? Osoby zamieszkujące teren województwa lubuskiego  w wieku 25-64 lat.

Dodatkowe punkty podczas rekrutacji otrzymują osoby: pozostające bez zatrudniania, w wieku 50+, z wykształceniem nie wyższym niż średnie, zamieszkujące tereny wiejskie oraz osoby z niepełnosprawnością. Udział w kursach dedykujemy zarówno osobom bezrobotnym, uczącym się jak i pracującym.

Szczegóły o projekcie i rekrutacji uzyskasz pod numerem tel. 886 468 299 i/lub mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020.