Bezpłatne kursy językowe! Serdecznie zapraszamy!

Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego zaprasza do udziału w projekcie:  Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych. Projekt skierowany do  osób dorosłych wyłącznie w wieku 25-64 zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Obszarem realizacji projektu jest województwo lubuskie.

Kogo zapraszamy do udziału w projekcie? Zapraszamy osoby zamieszkujące teren województwa lubuskiego, w wieku 25-64 lat. Dodatkowe punkty podczas rekrutacji otrzymują osoby: pozostające bez zatrudniania, w wieku 50+, z wykształceniem nie wyższym niż średnie, zamieszkujące tereny wiejskie oraz osoby z niepełnosprawnością. Udział w kursach dedykujemy zarówno osobom bezrobotnym, uczącym się jak i pracującym. W ramach projektu oferujemy:

  • Kursy językowe (język angielski, niemiecki, francuski – moduł 120 h, oraz kursy komputerowe – moduł 90 h.
  • Materiały szkoleniowe.
  • Certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny! Szczegóły o projekcie i rekrutacji uzyskasz pod nr tel. 886 468 299 i/lub mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020