Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych – zaprasza!

Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego zaprasza do udziału w projekcie:  Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych.  W ramach projektu oferujemy:

  1. Kursy językowe (język angielski, niemiecki, francuski) – moduł 120 h, oraz kursy komputerowe – moduł 90 h.
  2. Materiały szkoleniowe.
  3. Certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY! Obszar realizacji projektu obejmuje województwo lubuskie (w przypadku osób fizycznych, te które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. lubuskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Projekt przeznaczony  jest dla osób  w wieku 25-64 lat zgłaszającym z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Dodatkowe punkty podczas rekrutacji otrzymują osoby: pozostające bez zatrudniania, w wieku 50+, z wykształceniem nie wyższym niż średnie, zamieszkujące tereny wiejskie oraz osoby z niepełnosprawnością. Udział w kursach dedykujemy zarówno osobom bezrobotnym, uczącym się jak i pracującym.

Szczegóły o projekcie i rekrutacji uzyskasz pod numerem tel. 886 468 299 i/lub mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020