Bezpłatne szkolenia językowe oraz komputerowe

Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego zaprasza do udziału w projekcie: Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych skierowany jest  do 300 osób (180K,120M)  chcących podnieść swoje umiejętności, wiedzę  i kompetencje w zakresie języków obcych  i ICT.  Obszarem realizacji projektu jest województwo lubuskie (w przypadku osób fizycznych, te które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. lubuskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Projekt dedykowany jest osobom  w wieku 25-64 lat zgłaszającym z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.  Głównym celem  projektu jest wzrost kompetencji kluczowych w zakresie ICT i języków obcych wśród osób w wieku 25-64 lat zamieszkujących w woj. lubuskim, szczególnie obszary wiejskie, osoby 50+ oraz osoby o nie wyższym niż średnim wykształceniu(ISCED 3).

W ramach projektu realizowane będą bezpłatne szkolenia: Kurs języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego (moduł 120 h) oraz kurs komputerowy (moduł 90 h). Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe i edukacyjne, certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje.

Serdecznie zapraszamy. Więcej informacji pod numerem tel. 886 468 299 i/lub mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020