Lista osób zakwalifikowanych do udziału projekcie

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie: Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych

Lp. Numer formularza Płeć Ocena formularza Test motywacji
Kryterium Uczestnictwa Punkty dodatkowe
1 1/2019/FRSG M 2 50 20
2 2/2019/FRSG K 2 50 20
3 3/2019/FRSG K 2 50 20
4 4/2019/FRSG M 2 50 20
5 5/2019/FRSG K 2 35 20
6 6/2019/FRSG M 2 35 20
7 7/2019/FRSG K 2 35 20
8 8/2019/FRSG K 2 35 20
9 9/2019/FRSG K 2 35 20
10 10/2019/FRSG K 2 35 20

Lista została zanonimizowana na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020