Dobiegł końca kurs komputerowy

Grupa szkoleniowa z Nowej Soli ukończyła kurs komputerowy.  Uczestnicy w ramach projektu Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych mieli okazję poznać  tajniki  obsługi komputera  podczas 90 godzinnego szkolenia. Każdy uczestnik szkolenia otrzymał  zaświadczenie o ukończonym kursie a dodatkowo osoby, które zdały otrzymają certyfikat potwierdzający poziom kompetencji  ICT. Wierzymy, że nasz kurs zapoczątkował owocną „przyjaźnij” z komputerem a  uczestnicy uzyskaną wiedzę będą mieli okazję wykorzystać na co dzień.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020.