Ruszyły kursy języków angielskiego i niemieckiego w Zasiekach

Kolejne grupy podnoszą swoje kompetencje językowe w ramach projektu Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych. Uczestnicy biorą udział w kursach języka niemieckiego oraz języka angielskiego. Każdy Uczestnik otrzymał materiały szkoleniowe  i edukacyjne. Dla każdej grupy przygotowany został  elastyczny harmonogram umożliwiający godzenie życia zawodowego z prywatnym. Po odbytym kursie Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające zdobyte kompetencje a po zdanym egzaminie certyfikat potwierdzający poziom znajomości języka zgodny z ESOKJ.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020