Projekt zakończony

Krótko o projekcie

Celem głównym projektu jest wzrost możliwości zawodowych i poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez nabycie doświadczenia zawodowego przez 26 osób młodych (16K,10M), w tym osoby z niepełnosprawnością, w wieku 18-29 lat, z następujących grup: bierni zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osób z kat. NEET przyjętą w POWER 2014-2020; imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, os zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1; zamieszkujących lub pracujących na terenie woj. kuj-pomorskiego w rozumieniu przepisów KC, dzięki objęciu ich indywidualnym i kompleksowym programem aktywizacji zawodowej w okresie od 09.2019 roku do 10.2020 roku poprzez: opracowanie/aktualizacje IPD, poradnictwo zawodowe, staż zawodowe, pośrednictwo pracy.

Aktualności

Cząstkowa lista uczestników projektu z dnia 20.12.2019 r.

20 grudnia 2019

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie Aktywizacja zawodowa osób młodych w województwie kujawsko-pomorskim: Lp. Nr rekrutacyjny Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie 1 9/FRSG/AZK-P TAK 2 10/FRSG/AZK-P TAK Lista została zanonimizowana na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci. Projekt realizowany w ramach Programu […]

Cząstkowa lista uczestników projektu z dnia 19.12.2019 r.

19 grudnia 2019

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie Aktywizacja zawodowa osób młodych w województwie kujawsko-pomorskim: Lp. Nr rekrutacyjny Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie 1 8/FRSG/AZK-P TAK Lista została zanonimizowana na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja […]

Rekrutacja trwa – zgłoś się do Nas!

16 grudnia 2019

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego zaprasza do udziału w projekcie Aktywizacja zawodowa osób młodych w województwie kujawsko-pomorskim. W projekcie mogą wziąć udział osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnością, w wieku 18-29 lat, z następujących grup: bierni zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osób z kat. NEET przyjętą w […]

Cząstkowa lista uczestników projektu z dnia 14.12.2019 r.

14 grudnia 2019

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie Aktywizacja zawodowa osób młodych w województwie kujawsko-pomorskim: Lp. Nr rekrutacyjny Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie 1 7/FRSG/AZK-P TAK Lista została zanonimizowana na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja […]

Trwają rozmowy z doradcą zawodowym

14 grudnia 2019

Pierwsi uczestnicy projektu Aktywizacja zawodowa osób młodych w województwie kujawsko-pomorskim rozpoczynają swoją ścieżkę udziału w projekcie.  Na początek spotkanie z doradcą zawodowym i identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy. Życzymy samych dobrych planów na przyszłość. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój […]

Cząstkowa lista uczestników projektu z dnia 12.12.2019 r.

13 grudnia 2019

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie Aktywizacja zawodowa osób młodych w województwie kujawsko-pomorskim: Lp. Nr rekrutacyjny Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie 1 1/FRSG/AZK-P TAK 2 2/FRSG/AZK-P TAK 3 3/FRSG/AZK-P TAK 4 4/FRSG/AZK-P TAK 5 5/FRSG/AZK-P TAK 6 6/FRSG/AZK-P TAK Lista została zanonimizowana na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, […]

Chcesz odbyć kilku miesięczny staż zawodowy? Zapraszamy!

10 grudnia 2019

Weź udział w projekcie: Aktywizacja zawodowa osób młodych w województwie kujawsko-pomorskim, dzięki czemu zdobędziesz doświadczenie zawodowe! Kto może wziąć udział w projekcie? – Osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnością, w wieku 18-29 lat, z następujących grup: bierni zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osób z kat. […]

Nie zwlekaj – zgłoś się do Nas!

9 grudnia 2019

Zapraszamy do udziału w projekcie: Aktywizacja zawodowa osób młodych w województwie kujawsko-pomorskim. W projekcie mogą wziąć udział osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnością, w wieku 18-29 lat, z następujących grup: bierni zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osób z kat. NEET przyjętą w POWER 2014-2020; imigranci, […]

Staż zawodowy? Czemu nie!

8 grudnia 2019

Chcesz odbyć kilku miesięczny staż zawodowy? Nic prostszego -zgłoś się do Nas i weź udział w projekcie: Aktywizacja zawodowa osób młodych w województwie kujawsko-pomorskim. Kto może wziąć udział w projekcie? – Osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnością, w wieku 18-29 lat, z następujących grup: bierni zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. […]

Zapraszamy do udziału w projekcie

7 grudnia 2019

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego serdecznie zaprasza do udziału w projekcie: Aktywizacja zawodowa osób młodych w województwie kujawsko-pomorskim. W ramach ww. projektu uczestnicy objęci zostaną indywidualnym i kompleksowym programem aktywizacji zawodowej, poprzez: opracowanie/aktualizacje IPD, poradnictwo zawodowe, staże zawodowe, pośrednictwo pracy. Do projektu zapraszamy 26 osób młodych (16K,10M), w tym osoby z niepełnosprawnością, w wieku 18-29 lat, z […]