Projekt zakończony

Krótko o projekcie

Projekt "Wykorzystaj swoją szansę" skierowany jest dla 30 osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 18-67 lata, zamieszkałych w woj. lubelskim poprzez realizację indywidualnego i dostosowanego do potrzeb, kompleksowego programu aktywizacji społeczno – zawodowego. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej 30 (17 kobiet, 13 mężczyzn) osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego poprzez realizację indywidualnego i dostosowanego do potrzeb, kompleksowego programu aktywizacji społeczno – zawodowej w terminie od 01.09.2017 roku do 31.05.2018 roku. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Priorytetu Inwestycyjnego 9i SzOOP RPO WL: Wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczonych społecznie w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacyjnych oraz usług reintegracji i rehabilitacji aktywizacji społeczno – zawodowej. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aktualności

U nas zdobędziesz umiejętności zawodowe szyte na miarę lokalnego rynku pracy

18 listopada 2017

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego zaprasza do udziału w projekcie Wykorzystaj swoją szansę, w ramach którego oferuje realizację indywidualnego i dostosowanego do potrzeb, kompleksowego programu aktywizacji społeczno – zawodowego, poprzez: Wsparcie doradcy zawodowego, psychologa oraz pośrednika pracy. Warsztaty z zakresu kompetencji społeczno-zawodowych w tym profilaktyki zdrowotnej i poszukiwania pracy. Szkolenia zawodowe prowadzące do nabycia umiejętności, kompetencji, kwalifikacji. […]

Zachęcamy do udziału w projekcie

26 października 2017

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie Wykorzystaj swoją szansę. W ramach niniejszego projektu oferujemy: Wsparcie doradcy zawodowego, psychologa oraz pośrednika pracy. Warsztaty z zakresu kompetencji społeczno-zawodowych w tym profilaktyki zdrowotnej i poszukiwania pracy. Szkolenia zawodowe prowadzące do nabycia umiejętności, kompetencji, kwalifikacji. Staże. Nasz projekt skierowany jest do osób, które łącznie spełniają kryterium kwalifikowalności i wpisują […]

Wykorzystaj swoją szansę

8 października 2017

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie Wykorzystaj swoją szansę. W ramach niniejszego projektu oferujemy: Wsparcie doradcy zawodowego, psychologa oraz pośrednika pracy. Warsztaty z zakresu kompetencji społeczno-zawodowych w tym profilaktyki zdrowotnej i poszukiwania pracy. Szkolenia zawodowe prowadzące do nabycia umiejętności, kompetencji, kwalifikacji. Staże. Nasz projekt skierowany jest do osób, które łącznie spełniają kryterium kwalifikowalności i wpisują […]

Zachęcamy do udziału w projekcie

25 września 2017

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie Wykorzystaj swoją szansę. W ramach niniejszego projektu oferujemy: Wsparcie doradcy zawodowego, psychologa oraz pośrednika pracy. Warsztaty z zakresu kompetencji społeczno-zawodowych w tym profilaktyki zdrowotnej i poszukiwania pracy. Szkolenia zawodowe prowadzące do nabycia umiejętności, kompetencji, kwalifikacji. Staże. Nasz projekt skierowany jest do osób, które łącznie spełniają kryterium kwalifikowalności i wpisują […]

U nas zdobędziesz umiejętności zawodowe szyte na miarę lokalnego rynku pracy

7 września 2017

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego zaprasza do udziału w projekcie Wykorzystaj swoją szansę, w ramach którego oferuje realizację indywidualnego i dostosowanego do potrzeb, kompleksowego programu aktywizacji społeczno – zawodowego, poprzez: Wsparcie doradcy zawodowego, psychologa oraz pośrednika pracy. Warsztaty z zakresu kompetencji społeczno-zawodowych w tym profilaktyki zdrowotnej i poszukiwania pracy. Szkolenia zawodowe prowadzące do nabycia umiejętności, kompetencji, kwalifikacji. […]

Zapraszamy do udziału w projeckie

4 września 2017

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie Wykorzystaj swoją szansę realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczno-Gospodraczego. W ramach niniejszego projektu oferujemy: Wsparcie doradcy zawodowego, psychologa oraz pośrednika pracy. Warsztaty z zakresu kompetencji społeczno-zawodowych w tym profilaktyki zdrowotnej i poszukiwania pracy. Szkolenia zawodowe prowadzące do nabycia umiejętności, kompetencji, kwalifikacji. Staże. Projekt skierowany jest do osób, które łącznie spełniają […]

O projekcie

1 września 2017

Projekt „Wykorzystaj swoją szansę” skierowany jest dla 30 osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 18-67 lata, zamieszkałych w woj. lubelskim poprzez realizację indywidualnego i dostosowanego do potrzeb, kompleksowego programu aktywizacji społeczno – zawodowego. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej 30 (17 kobiet, […]