Centrum Usług Opiekuńczych pod lupą

Planem, ale i marzeniem Centrum Usług Opiekuńczych Fundacji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego jest stworzenie całodobowego i dziennego domu opieki, zapewniającego komfortowe warunki pobytu połączonego z opieką pielęgniarsko – opiekuńczą w przyjaznej atmosferze.

Dom opieki o jakim marzymy powstałby na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. To byłoby miejsce dla osób, w którym potrzeba ciepła domowego ogniska, połączonego zawsze z gotowym do pomocy personelem i przede wszystkim towarzystwem innych ludzi… Ludzi otwartych na drugiego i potrzebującego człowieka.

Naszą aspiracją jest, aby osoby niesamodzielne, których stan zdrowia nie pozwala na swobodne i samodzielne funkcjonowanie, mogłyby w komfortowych warunkach i pod okiem wykwalifikowanej, opiekuńczej i troskliwej kadry opiekuńczej i lekarskiej mogły szybko wrócić do zdrowia lub poprawić swoją kondycję fizyczną. Chcielibyśmy, aby dom o jakim marzymy był także azylem dla osób niesamodzielnych, samotnych, które w gronie osób w podobnym wieku będą mogły spędzić resztę swojej jesieni życia.