Współpraca z Centrum Usług Opiekuńczych

Misją Centrum Usług Opiekuńczych Fundacji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego jest, m.in. propagowanie poprawy jakości życia osób niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych i seniorów zagrożonych zaburzeniami w samodzielnym funkcjonowaniu, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin i opiekunów. To także działania na rzecz aktywizacji społecznej.

Aby spełnić misję jaką sobie wyznaczyliśmy, chętnie nawiążemy współpracę z osobami, które podzielą się „czasem” i poświęcą go na rzecz osób potrzebujących. Do współpracy zapraszamy, m.in. osoby o wysokim poziomie empatii, posiadające wiedzę i umiejętności w zakresie: dokonywania analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia usług opiekuńczych, pobudzania społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych osób będących w naszym Centrum, specyfiki funkcjonowania człowieka w tym ciężkim okresie życia jakim jest długotrwała choroba, a także działań aktywizujących aktywność społeczną, tym samym przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu tej grupy osób.

Ponadto chętnie nawiązujemy również współpracę z organizacjami, instytucjami i firmami.

Masz czas? Zostań wolontariuszem – My już jesteśmy!

Wolontariat? Czemu nie!? Zostań Wolontariuszem w Centrum Usług Opiekuńczych Fundacji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Bardzo często wolontariat kojarzy się z potrzebą dużej ilości czasu i zaangażowania. Z tych powodów wiele osób nie decyduje się na zostanie wolontariuszem, bo wydaje im się, że nie podołają temu zadaniu. Tymczasem wolontariat to bardzo szerokie i pojemne pojęcie. Każdy niezależnie od wieku, ilości zajęć czy wolnego czasu, możliwości fizycznych czy finansowych jest w stanie zaangażować się działanie na rzecz pomocy osobom starszym, niesamodzielnym i niepełnosprawnym.

Proponujemy różne możliwości działania:

  • Pomaganie osobom niesamodzielnym w nauce oraz w aktywnym i wartościowym spędzaniu czasu wolnego;
  • Wspieranie osób niesamodzielnych w rozwiązywaniu codziennych kłopotów z poruszaniem się, a tym samym wykonywaniem podstawowych czynności ruchowych;
  • Pomaganie osobom starszymi i niepełnosprawnym poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu, rozmowy i dotrzymywanie towarzystwa oraz załatwianie drobnych spraw;
  • Pomaganie w organizacji zajęć grupowych realizowanych w Centrum dla osób starszych.

Terminy i częstotliwość spotkań wolontariuszy z klientami Centrum jest ustalana indywidualnie, w zależności od możliwości czasowych wolontariusza. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny:  505 154 429

My angażujemy się od kilu lat w pracę wolontarystyczną z osobami starszymi, w tym niesamodzielnymi i niepełnosprawnymi. Trudno jednym słowem opisać ile satysfakcji przynosi pomoc drugiemu człowiekowi. Pomoc osobom niesamodzielnym można dokonać m.in.: poprzez aktywność i wspólne spędzanie czasu wolnego.